คำว่า ' ติดอยู่ที่ปาก ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า be stuck at one's lips
ตัวอย่างประโยค : ชื่อร้านอาหารมันติดอยู่ที่ปาก
ความหมายภาษาไทย : นึกไม่ออกโดยกะทันหัน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ