คำว่า ' ตัวเบา ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า lose all one's money
คำที่คล้ายกัน : หมดตัว, หมดเงิน
ตัวอย่างประโยค : แม่ตัวเบาทุกทีเมื่อพาลูกๆ มาแผนกของเล่น
ความหมายภาษาไทย : หมดเงินกับการใช้จ่าย, ใช้จ่ายเงินไปมาก
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ