คำว่า ' คคนางค์ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า sky
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : part of the sky
คำที่คล้ายกัน : ฟ้า, ท้องฟ้า, คคนัมพร, คคนานต์
ความหมายภาษาไทย : ส่วนแห่งฟ้า
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ