คำว่า ' คคนานต์ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า sky limit
คำที่คล้ายกัน : ฟ้า, ท้องฟ้า, คคนางค์, คคนัมพร
ความหมายภาษาไทย : ส่วนสุดแห่งฟ้า
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ