คำว่า ' คง ' ( AUX )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า may
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : may be; probably; might
คำที่คล้ายกัน : อาจ, คงจะ, อาจจะ
ตัวอย่างประโยค : ในฐานะของผู้บริโภคเขาคงอยากได้ของดีที่สุดในราคาที่ถูกที่สุดล่ะมั้ง
ความหมายภาษาไทย : คำช่วยหน้ากริยามีความหมายที่บอกลักษณะคาดคะเน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ