คำว่า ' คงกระพัน ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า be invulnerable
คำที่คล้ายกัน : คงกระพันชาตรี, หนังเหนียว
ตัวอย่างประโยค : เสือใบคงกระพันมากตำรวจจะยิงหรือแทงอย่างไรก็ไม่ตาย
ความหมายภาษาไทย : ทนทานต่อศาสตราวุธ, ฟันแทงไม่เข้า
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ