คำว่า ' คงกระพันชาตรี ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า be invulnerable
คำที่คล้ายกัน : คงกระพัน, หนังเหนียว
ตัวอย่างประโยค : ขุนแผนคงกระพันชาตรีอยู่ได้เพราะมีวิชาแก่กล้ามาก
ความหมายภาษาไทย : ทนทานต่อศาสตราวุธ, ฟันแทงไม่เข้า
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ