คำว่า ' คงขาด ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า lack
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : be deficient
คำที่คล้ายกัน : ยังขาด
ตัวอย่างประโยค : ปีนี้ฝนไม่ค่อยตกผลผลิตคงขาดไม่ใช่น้อยเลยทีเดียว
ความหมายภาษาไทย : มีไม่เพียงพอกับความต้องการ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ