คำว่า ' คงคลัง ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า treasury reserve
ตัวอย่างประโยค : ผู้ขายจะต้องติดตามสินค้าคงคลังที่เหลือจากการขายของแผนกต่างๆ
ความหมายภาษาไทย : ที่มีอยู่ในคลังในเวลาใดเวลาหนึ่ง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ