คำว่า ' ค.ศ. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Christian era
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : A.D.
คำที่คล้ายกัน : คริสต์ศักราช
ตัวอย่างประโยค : ฉันเกิดเมื่อปี ค.ศ.1964
ความหมายภาษาไทย : จำนวนปีนับตั้งแต่พระเยซูเกิดมา
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ