คำว่า ' ไขควง ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า screw driver
หน่วยนับ : อัน, เล่ม, ด้าม
ตัวอย่างประโยค : ไม่มีไขควงแล้วผมจะซ่อมจักรยานได้อย่างไร
ความหมายภาษาไทย : เหล็กเครื่องมือมีด้าม สำหรับไขตะปูควง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ