คำว่า ' ขั้วโลกเหนือ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า North Pole
คำตรงกันข้าม : ขั้วโลกใต้
ตัวอย่างประโยค : เขาพาเรือลำใหญ่มุ่งหน้าไปยังขั้วโลกเหนืออย่างภาคภูมิใจ
ความหมายภาษาไทย : บริเวณปลายสุดของแกนโลกที่มีละติจูด 90 องศาเหนือ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ