คำว่า ' ขี้สงสัย ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า suspicious
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : dubious; doubtful; skeptical
ตัวอย่างประโยค : เขาบอกว่าเด็กขี้สงสัยมักจะเป็นเด็กที่ฉลาด
ความหมายภาษาไทย : ที่ไม่แน่ใจหรือลังเลในข้อเท็จจริง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ