คำว่า ' ขีดอันตราย ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า limit of danger
คำที่คล้ายกัน : จุดอันตราย, พิกัดอันตราย, ขั้นอันตราย
ตัวอย่างประโยค : ชาวไทยต้องอยู่ในภาวะอากาศที่เป็นพิษเกินขีดอันตราย ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อสุขภาพอนามัยอย่างยิ่ง
ความหมายภาษาไทย : จุดที่อาจทำให้เกิดความพังพินาศหรือเสียหาย
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ