คำว่า ' เณร ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Buddhist novice
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : novice
คำที่คล้ายกัน : สามเณร
หน่วยนับ : รูป
ตัวอย่างประโยค : เณรเดินตามหลวงพ่อเพื่อขอรับบิณฑบาตจากชาวบ้าน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ