คำว่า ' ซิงซิง ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า brand-new
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : novel; new
คำที่คล้ายกัน : ใหม่เอี่ยม, เอี่ยมอ่อง, เรี่ยม, เรี่ยมเร้เรไร
คำตรงกันข้าม : เก่า
ตัวอย่างประโยค : พ่อเพิ่งถอยรถคันใหม่ซิงซิงมาจากโชว์รูม
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ