คำว่า ' ซกมก ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า dirty
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : filthy; foul; soiled; unclean
คำที่คล้ายกัน : สกปรก
คำตรงกันข้าม : สะอาด
รากศัพท์ : (ปาก)
ตัวอย่างประโยค : เขาใส่เสื้อผ้าซกมกเข้ามาในงานเลี้ยง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ