คำว่า ' ขายฝาก ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า sell on consignment
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : sell something with right of redemption
รากศัพท์ : (กฎหมาย)
ตัวอย่างประโยค : เขาเอาบ้านไปขายฝากกับเถ้าแก่เส็ง
ความหมายภาษาไทย : สัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อ โดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่คืนได้
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ