คำว่า ' ข่าวกรอง ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า intelligence
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : information
หน่วยนับ : ข่าว, เรื่อง
ตัวอย่างประโยค : เรื่องนี้เชื่อถือได้เพราะเป็นข่าวกรองที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
ความหมายภาษาไทย : ข่าวที่ได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วว่าเป็นข่าวที่เชื่อถือได้
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ