คำว่า ' ข้าราชการ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า government officer
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : government employee
คำที่คล้ายกัน : เจ้าหน้าที่รัฐ
หน่วยนับ : คน
ตัวอย่างประโยค : ระบบราชการของไทยต้องพยายามปรับปรุงให้ข้าราชการทำงานรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม
ความหมายภาษาไทย : ผู้ปฏิบัติราชการในส่วนราชการ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ