คำว่า ' แข็ง ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า be hard
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : be stiff; be solid; be rigid; be rocklike; be firm
คำตรงกันข้าม : อ่อน
ตัวอย่างประโยค : ต้องรอให้ปูนปลาสเตอร์แข็งกว่านี้อีกถึงจะลงสีได้
ความหมายภาษาไทย : เปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็ง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ