คำว่า ' ขายตัว ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า trade one's body for money
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : become a prostitute; sell oneself
ตัวอย่างประโยค : หล่อนเต็มใจขายตัวเพราะอยากได้เงินไปให้ครอบครัว
ความหมายภาษาไทย : หากินโดยเป็นโสเภณี
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ