คำว่า ' ชั่งหัวมัน ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า It doesn't matter
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : never mind; no matter; don't worry
คำที่คล้ายกัน : ช่างมัน
คำตรงกันข้าม : แยแส, ใส่ใจ
ตัวอย่างประโยค : ชั่งหัวมันเถอะ เราเสียเงินไปแค่นี้ไม่นานก็คงหาได้ อย่าไปเสียดายมัน
ความหมายภาษาไทย : มันจะเป็นอย่างไรก็เป็นไป
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ