คำว่า ' บช. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า accounting section
คำที่คล้ายกัน : แผนกบัญชี
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ