คำว่า ' บ. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า company
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : co.
คำที่คล้ายกัน : บริษัท
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ