แปลไทยเป็นอังกฤษ แปลไทยเป็นอังกฤษ แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

 
เว็บไซต์พจนานุกรมไทย-อังกฤษ (www.แปลไทยเป็นอังกฤษ.com) จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการแปลภาษา ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม ซึ่งหลักๆแยกเป็นสองส่วน คือ แปลทีละคำ และแปลทั้งประโยค ทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการแปลให้ถูกต้องตามความต้องการมากที่สุด