คำว่า ' มกราคม ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า January
ตัวอย่างประโยค : น้องของฉันเกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมา
ความหมายภาษาไทย : ชื่อเดือนที่ 1 ตามสุริยคติ มี 31 วัน

advertisementคำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ