คำว่า ' หกกลับ ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า return

advertisementคำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ