คำว่า ' ทกท. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Bangkok International Airport
คำที่คล้ายกัน : ท่าอากาศยานกรุงเทพ

advertisementคำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ