คำว่า ' ฟรีสไตล์ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า free style
รากศัพท์ : (อังกฤษ)

advertisementคำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ