คำว่า ' ธงราชินีใหญ่ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า kind of queen's flag
หน่วยนับ : ผืน
ความหมายภาษาไทย : ธงสำหรับพระราชินี

advertisementคำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ