คำว่า ' ธง ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า flag
หน่วยนับ : ผืน
ตัวอย่างประโยค : เรือสินค้าของอังกฤษชักธงสีแดง

advertisementคำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ