คำว่า ' การฆ่าฟัน ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า killing
ตัวอย่างประโยค : การฆ่าฟันนำมาซึ่งการสูญเสียเลือดเนื้อ

advertisementคำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ