คำว่า ' ดก ' ( ADV )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า plentifully
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : abundantly
คำที่คล้ายกัน : มาก, มากมาย, อุดมสมบูรณ์, บริบูรณ์
ตัวอย่างประโยค : มะม่วงต้นนี้ออกลูกดกทุกปี
ความหมายภาษาไทย : มาก, มากกว่าปกติ, (มักใช้แก่สิ่งที่เกิดมีขึ้นตามธรรมชาติ)

advertisementคำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ