คำว่า ' รังบวบ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า loofah
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : dried tough fiber of the sponge-gourd
หน่วยนับ : รัง
ความหมายภาษาไทย : ส่วนในบวบที่แก่จนแห้ง

advertisementคำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ