คำว่า ' ฮะ ' ( END )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า yes
คำที่คล้ายกัน : ครับ

advertisementคำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ