คำว่า ' ฮึ ' ( INT )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า hah
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ha
ความหมายภาษาไทย : คำที่เปล่งออกมาแสดงความแปลกใจ

advertisementคำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ