คำว่า ' ลัทธิอาณานิคม ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า colonialism

advertisementคำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ