คำว่า ' อก. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า public prosecutor
คำที่คล้ายกัน : อัยการ

advertisementคำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ