คำว่า ' อก ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Ministry of Industry
คำที่คล้ายกัน : กระทรวงอุตสาหกรรม

advertisementคำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ