คำว่า ' ว.ด.ป. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า day month year
คำที่คล้ายกัน : วัน เดือน ปี

advertisementคำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ