คำว่า ' ร.ร. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า hotel
คำที่คล้ายกัน : โรงแรม

advertisementคำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ