คำว่า ' ร. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า government service
คำที่คล้ายกัน : ราชการ

advertisementคำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ