คำว่า ' ป. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า assistant district office
คำที่คล้ายกัน : ปลัดอำเภอ

advertisementคำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ