คำว่า ' คค ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Ministry of Transport and Communications
คำที่คล้ายกัน : กระทรวงคมนาคม

advertisementคำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ